دوستداران هری پاتر

لینک های زیر برای دانلود فیلم سوم هستند:

http://rapidshare.com/files/264265595/HP3.part1.rar
http://rapidshare.com/files/264265436/HP3.part2.rar
http://rapidshare.com/files/264265047/HP3.part3.rar
http://rapidshare.com/files/264265351/HP3.part4.rar